FABCO Ltd. - CNC Machining

Производство на механични детайли и възли по чертеж на клиента.
Серийно производство на прецизни стругови и фрезови детайли, изработени на високотехнологични програмни машини – CNC Фрезоване, CNC Струговане , както и изработка на детайли в единични бройки за производствени, предпроизводствени и развойни цели.

Изпратете запитване на fmail1-3

IMG__cnc_milling__services   IMG__cnc_milling__services   IMG__cnc_turning__services

 

 

Безвъзмездно финансиране по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2295-C01 от 19.10.2021 г.